Правила роботи інформаційно диспетчерської служби "ТАКСІ 915"

  1. Загальні положення

1.1. Даний документ, адресований будь-якій фізичній особі (далі Замовник), є офіційною пропозицією ІДС "ТАКСІ 915" і містить всі істотні умови надання інформаційних послуг, спрямованих на внесення Замовлення Замовника в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) даний документ є публічною офертою. Замовлення транспортного засобу за допомогою Сервісу замовлення таксі "ТАКСІ 915" будь-яким із зазначених у цій Оферті способів, є її акцептом, що вважається рівносильним укладення договору на викладених в ній умовах. Оферта розміщена на офіційному інтернет-сайті http://taxi915.in.ua

1.3. ІДС "ТАКСІ 915" безоплатно надає Замовнику інформаційні послуги, спрямовані на внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення. ІДС "ТАКСІ 915" не є таксомоторної організацією, самостійно не надає Замовнику послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів або будь-яких інших транспортних послуг, будучи оператором, що передає замовлення Перевізнику.

1.4. Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти, і, в разі якщо Ви не згодні з будь-якими її умовами, Вам пропонується відмовитися від Послуг ІДС "ТАКСІ 915".

1.5. Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї Оферти:

1.5.1. Послуги - інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та передачу Замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

1.5.2. Замовлення - оброблений системою замовлення на послуги, що надаються перевізниками.

1.5.3. Перевізник - особа, яка придбала у ІДС "ТАКСІ 915" за плату замовлення на перевезення пасажирів і багажу та / або перевезення вантажів і прийняло на себе за договором із Замовником обов'язок перевезти Замовника і доставити багаж, ручну поклажу в пункт призначення, а також перевезти ввірений Замовником вантаж і віддати його уповноваженій на одержання особі.

1.5.4. Особовий рахунок - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Замовника і суми грошових коштів, утримані (списані) з даних платежів як оплата за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер і формується ІДС "ТАКСІ 915".

1.5.5. Баланс особового рахунку - різниця на певний момент часу між сумою грошових коштів, внесених на Особовий рахунок і списаних з Особового рахунку до даного моменту часу.

1.5.6. Замовник - особа, яка здійснює замовлення послуги перевезення за допомогою ІДС "ТАКСІ 915".

1.5.7. Маршрут - шлях прямування транспортного засобу між пунктами відправлення та призначення.

1.5.8. Попереднє замовлення - замовлення послуги перевезення, що приймається не менш як за 60 хвилин, що передбачає можливість прибуття транспортного засобу в момент часу, вказаний Замовником.

1.5.9. Поточний замовлення - замовлення, що передбачає прибуття транспортного засобу "якомога швидше".

 

  1. Предмет оферти

2.1. ІДС "ТАКСІ 915" безоплатно надає інформаційні послуги, спрямовані на передачу замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

 

  1. Порядок надання послуг

3.1. Акцепт Замовником умов цієї Оферти здійснюється шляхом звернення до ІДС "ТАКСІ 915" з метою здійснення замовлення транспортного засобу будь-яким доступним способом.

3.2. Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.

3.3. Після розміщенні Замовлення дані про Замовника реєструються в базі даних ІДС "ТАКСІ 915". ІДС "ТАКСІ 915" не змінює і не редагує інформацію Замовника без його згоди.

3.4. ІДС "ТАКСІ 915" безоплатно розміщує замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі, надаючи інформаційний доступ до програмно-інформаційного комплексу Перевізнику, який вибирає замовлення, повідомляє про свій вибір ІДС "ТАКСІ 915", вказавши час прибуття за обраним замовлення. При цьому ІДС "ТАКСІ 915" гарантує виключно внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс. Відповідальність за здійснення перевезення несе Перевізник.

3.5. Щодо подання транспортного засобу ІДС "ТАКСІ 915" інформує замовника із зазначенням марки, моделі, кольору і державного номера транспортного засобу.

3.6. ІДС "ТАКСІ 915" має право приймати попередні замовлення на надання транспорту. При цьому відповідальним за своєчасну подачу транспортного засобу є Перевізник, завчасно повідомлений ІДС "ТАКСІ 915" про попереднє замовленні. Подача транспортного засобу при цьому ІДС "ТАКСІ 915" не гарантується.

3.7. ІДС "ТАКСІ 915" залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виражає незгоду з умовами цієї Оферти, без пояснення причин відмови.

3.8. З метою здійснення внутрішнього контролю діяльності ІДС "ТАКСІ 915" і контролю якості виконання Замовлень, телефонні розмови між Замовником та ІДС "ТАКСІ 915" записуються.

3.9. З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Перевізником, Замовник може проінформувати ІДС "ТАКСІ 915" про випадки порушення Перевізником прав Замовника шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу або в письмовому вигляді за місцем знаходження ІДС "ТАКСІ 915 ". В цьому випадку ІДС "ТАКСІ 915" повідомляє Перевізника про що надійшла від Замовника претензії, повідомляє Перевізнику контактний номер телефону Замовника, а також зміст претензії Замовника. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Замовником та Перевізником без участі ІДС "ТАКСІ 915". Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття ІДС "ТАКСІ 915" на себе будь-яких зобов'язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій і / або прийняття ІДС "ТАКСІ 915" на себе інших обов'язків, які не передбачені цією офертою.

3.10. При зборі та обробці персональних даних Замовника, ІДС "ТАКСІ 915" керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI "Про захист персональних даних", а також порядком збору та обробки персональних даних, встановленим в розділі 10 цієї Оферти.

3.11. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик Послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця ІДС "ТАКСІ 915", перед розміщенням Замовлення.

 

  1. Обов'язки ІДС "ТАКСІ 915"

4.1. Безоплатно розмістити замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі та інформувати Замовника про виконання Замовлення.

4.2. Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки транспортного засобу.

4.3. Інформувати Замовника про випадки неможливості надання транспортного засобу.

4.4. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, і / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.

 

  1. Обов'язки Замовника

5.1. Замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для подачі транспортного засобу.

5.2. Враховувати число посадочних місць і обсяг вантажного відділення в транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими утримуючими пристроями.

5.3. Повідомляти номер телефону Замовника, час і адресу подачі транспортного засобу, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення.

5.4. Використовувати надане транспортний засіб за призначенням.

5.5. Дотримуватись чистоти і порядку на всьому протязі маршруту в транспортному засобі.

 

  1. Здійснення розрахунків між Замовником та Перевізником

6.1. ІДС "ТАКСІ 915" надає Замовнику послуги, предмет яких визначений справжньою офертою, на безоплатній основі.

6.2. Розрахунок за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів здійснюється безпосередньо між Замовником та Перевізником. ІДС "ТАКСІ 915" інформує Замовника про вартість надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів. Вказана вартість розраховується на підставі тарифів, що застосовуються Перевізником, який прийняв Замовлення до виконання. Інформування Замовника про остаточну вартість послуг не свідчить і не може розцінюватися як те, що послуга з перевезення надається ІДС "ТАКСІ 915".

6.3. Форма здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів узгоджується безпосередньо Замовником і Перевізником без участі ІДС "ТАКСІ 915".

6.4. ІДС "ТАКСІ 915" не дає Замовнику і Перевізнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку здійснення розрахунків за надані послуги з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів.

6.5. ІДС "ТАКСІ 915" забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів в наступних формах:

6.5.1. Авансовим платежем в терміналі самообслуговування шляхом внесення грошових коштів на Особовий рахунок Замовника;

6.5.2. Безготівковим платежем з використанням банківських карт (при наявності технічної можливості).

6.6. Замовник і Перевізник має право узгодити інші форми здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів, що не передбачені цією офертою, в тому числі оплату послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

6.7. Перевізник має право встановити оплату за надання Замовнику наступних додаткових послуг:

6.7.1. Очікування Замовника понад 5 хвилин з моменту повідомлення Замовника про прибуття автомобіля;

6.7.2. Провезення великогабаритного багажу в багажнику транспортного засобу.

6.8. Перевізник має право встановити неустойку за відмову Замовника від поїздки після прибуття автомобіля Перевізника за вказаною Замовником адресою. Розмір неустойки визначається Перевізником.

6.9. Про встановлені Перевізником тарифи за надання додаткових послуг і неустойку ІДС "ТАКСІ 915" інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Перевізнику в формі, узгодженої Замовником і Перевізником.

 

  1. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.

7.2. ІДС "ТАКСІ 915" не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать ІДС "ТАКСІ 915".

7.3. ІДС "ТАКСІ 915" не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів ІДС "ТАКСІ 915", за умови попереднього повідомлення Замовника.

7.4. ІДС "ТАКСІ 915" не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Замовником в результаті користування Послугами.

7.5. ІДС "ТАКСІ 915" не несе відповідальність за невиконання Перевізником своїх обов'язків.

 

  1. Порядок вирішення спорів

8.1. Спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України

 

  1. Особливі умови

9.1. Погоджуючись з умовами оферти в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації, (в тому числі за допомогою повідомлень через інтернет-меседжерів ( "Viber", "WhatsApp", "Telegram" і подібні), що розповсюджується по мереж зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена Законодавством України про рекламу.

 

  1. Персональні дані

10.1. Здійснюючи замовлення Послуги Замовник дає ІДС "ТАКСІ 915" вільно, своєю волею і в своєму інтересі згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до ст. 6 Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI "Про захист персональних даних" з метою виконання умов цієї Оферти ..

10.2. При зборі та обробці персональних даних Замовників ІДС "ТАКСІ 915" не переслідує інших цілей, окрім цілей надання Замовнику послуг, предмет яких визначений справжньою офертою.

10.3. Доступ до персональних даних Замовників мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина онлайн